Flag of the European Union wmf2svg Layer 1

Vi hjelper deg med å navigere i møtet med nye endringsdrivere

Kom i gang

1. Definer de viktigste endringsdriverne

Pathfinder har predefinert 30 viktigte endringsdrivere som vil påvirke alle virksomheter uansett sektor. Likevel må du som leder ta stilling til hvordan hver enkelt endringsdriver påvirker din virksomhet, hvor store konsekvenser hver av dem vil ha og om det finnes flere endringsdrivere som må legges til for å få et komplett bilde av hvilke muligheter og utfordringer din virksomhet har foran seg.

2. Beskriv hva du skal måle

Pathfinder analyserer din virksomhet med utgangspunkt i over 40 ulike måleparametere som er avgjørende for at du skal være konkurransedyktig i møtet med de nye spillereglene og spillerne som digitaliseringen introduserer. Viktigheten av måleparameterne varierer for ulike virksomheter, og derfor må du ta stilling til hvor viktige de ulike måleparameterne er for din virksomhet eller den avdelingen, forretnings- eller produktområdet du vil analysere.

3. Last opp virksomhetsdata

Pathfinder er kompatibelt med alle former for dataunderlag, noe som innebærer at du ikke trenger å gjøre annet enn å laste opp de dokumentene du allerede har med relevante data om din virksomhet, din bransje og dine kunder. Hvis du mangler vesentlige data vil Pathfinder anbefale deg hvordan du bør gå frem for å innhente tilstrekkelige data for å få en fullgod analyse. Dataene blir behandlet konfidensielt, oppbevares i tråd med de strengeste krav til datasikkerhet og du vil alltid ha fullt eierskap til dine egne data.

4. Involver ledere, ansatte, kunder og bransjeeksperter

For å få flere perspektiver på hvordan din virksomhet er forberedt i møtet med fremtiden, har Pathfinder utviklet et quiz-verktøy som gjør det enkelt å skreddersy spørsmålsstillinger som både ledere, ansatte, kunder og bransjeeksperter kan ta stiling til. Spørsmålene sendes ut på e-post, tar 5-10 minutter å svare på og gir deg verdifull innsikt i hvordan de viktigste interessentgruppene dine ser på utviklingspotensialet til virksomheten din.

5. Analyser resultatet

Analyseresultatene i Pathfinder presenteres visuelt og gjør det enkelt for deg å få en oversikt over hvilke områder det er kritisk at du tar tak i og hvilke du har spesielt gode forutsetninger for å bygge videre på for å lykkes i den fremtidige konkurransesituasjonen. Analysen er skreddersydd for din virksomhet, ut fra de valgene du har gjort når du har prioritert endringsdrivere og måleparametere.

6. Kontinuerlig transformasjon

Når analysen er ferdig får du tilgang til scenarioplanleggeren i Pathfinder. Her kan du simulere effekten av hvert enkelt tiltak du planlegger for å forberede din virksomhet på møtet med de viktigste endringsdriverne som ligger til grunn for analysen. Scenarioplanleggeren gir deg en totaloversikt, slik at du enkelt kan se hvordan ulike tiltak påvirker hele virksomheten din. Du får også muligheten til å sammenligne din virksomhet med bransje- og landsgjennomsnittet og du kan enkelt måle effekten av tiltakene kontinuerlig ved å oppdatere Pathfinder med nye data etter hvert som situasjonen utvikler seg.